ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = พันเอกวัลลภ พลอยทับทิม ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการประธานกรรมการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ดำรงค์[[พันเอก]] [[ดร.]]นาฬิกอติภัค แสงกวีเลิศสนิท
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รอง ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ศิริกุลทวีพงษ์ กสิวิวัฒน์วิชัยดิษฐ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ คนที่ 1
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[ดร.]]ชูวิทย์ มิตรชอบ
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดีผู้อำนวยการ คนที่ 2
| หัวหน้า5_ชื่อ = [[ดร.]]ชุมพล มุสิกานนท์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยอำนวยการ(รักษาการ)
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม