ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรสารนักบุญยอห์น"

ย้อนการแก้ไขที่ 6318336 สร้างโดย Chanavong (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6318336 สร้างโดย Chanavong (พูดคุย))
_{{คริสต์}}
'''พระวรสารนักบุญยอห์น''' (ศัพท์คาทอลิก) หรือ '''พระกิตติคุณยอห์น''' (ศัพท์โปรเตสแตนต์) ({{lang-en|Gospel of John}}; [[ภาษากรีก]]: Κατά Ιωαννην, “Kata Iōannēn”) เป็น[[พระวรสาร]]ฉบับที่สี่ของ “[[พระวรสารในสารบบ]] ” (Canonical gospels) ซึ่งเป็นเอกสารหนึ่งใน[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาใหม่]] แต่มิได้ถูกนับเป็น[[พระวรสารสหทรรศน์]]สามฉบับซึ่งประกอบด้วย[[พระวรสารนักบุญมาระโก]] [[พระวรสารนักบุญลูกา]] และ [[พระวรสารนักบุญมัทธิว]]
 
696

การแก้ไข