ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| บุคลากร =
| งบประมาณ = 1,815.3299 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2558]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558] เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.]]พรพรรณ ไวทยางกูร
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ปรีชาญ เดชศรี