ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปตท."

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| predecessor =องค์การเชื้อเพลิง<br>[[องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย]]
| location = 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร [[เขตจตุจักร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| key_people = [[ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์]]<br /> (ประธานกรรมการ) </small><br />เทวินทร์ วงศ์วานิช<br /> (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่) <br />ปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์ปฏิมากรณ์<br /> (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร(รักษาการ)) </small><br />สรัญ รังคสิริ<br /> (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย​) </small><br />ชวลิต พันธ์ทอง<br /> (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน) </small><br />วิรัตน์ เอื้อนฤมิต<br /> (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน​) </small><br />ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์<br /> (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร) </small><br />นพดล ปิ่นสุภา<br /> (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ​) </small><br />อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์<br /> (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน) </small><br />ชาญศิลป์ ตรีนุชกร<br /> (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น) </small><br />บุบผา อมรเกียรติขจร<br /> (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ​)
| industry = ทรัพยากร
| num_employees = 4,227 คน<ref>[http://www.pttplc.com/TH/Career/Our-Employee/pages/Demography.aspx ปตท. - คนในองค์กร] </ref>
393,742

การแก้ไข