ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การไฟฟ้านครหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ชัยยงค์ พัวพงศกร
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร)
| หัวหน้า3_ชื่อ = สมชาย วิวัฒนวัฒนาชุลี ศุภวรรธนะกุล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (การเงิน)
| หัวหน้า4_ชื่อ = จิรศักดิ์ชัยยันต์ วงศ์ถิรวิทย์ภรตพรหมมาตร์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)
| หัวหน้า5_ชื่อ = พิชัยมาริสา สงวนไชยไผ่วงศ์ถิรวิทย์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนาองค์กร)
| หัวหน้า6_ชื่อ = สมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์วิทย์นลากรณ์
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (บริหารองค์กร)
| หัวหน้า7_ชื่อ = บุญชิตพงษ์ศักดิ์ วิชุภากรณ์กุลละมูนกิจ
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (ธุรกิจและบริการ)
| หัวหน้า8_ชื่อ = วิรัตวรรณ จันทร์ศิริวัฒนามหาเมฆี
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (บริการระบบจำหน่าย)
| หัวหน้า9_ชื่อ = มนตรีสมศักดิ์ พานิชกิจตริยานุรักษ์
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (วิชาการและบริหารพัสดุ)
| หัวหน้า10_ชื่อ = เรวดี สุทธินุ่น
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (กิจการองค์กรและสังคม)
| ประเภทหน่วยงาน = รัฐวิสาหกิจ
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม