ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า2_ชื่อ = สุชาติ สินรัตน์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = ว่างสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = ว่างสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม