ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = พลเอกโสภณจีราวรรณ เวคะวากยานนท์บุญเพิ่ม
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการประธานคณะกรรมการบริหาร
|หัวหน้า2_ชื่อ = สุวิมล[[พลเอก]] เทวะศิลชัยกุลโสภณ เวคะวากยานนท์
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = ปริญญา กระจ่างมลสุวิมล เทวะศิลชัยกุล
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = ฉัตรชัยปริญญา คุณปิติลักษณ์กระจ่างมล
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า5_ชื่อ = ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม