ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสวนสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6161345 สร้างโดย 101.108.106.21 (พูดคุย))
|หัวหน้า1_ชื่อ = เบญจพล นาคประเสริฐ
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = บุญนาค วิศิษฏ์ วิชาศิลป์พงษ์ภมร
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = บุญนาคบัญญัติ พงษ์ภมรอินทร์สุวรรณ์
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม