ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า3_ชื่อ = [[ดร.]]อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = ชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)(รักษาการ)
| หัวหน้า5_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
| หัวหน้า6_ชื่อ = จิตรกร สุวรรณเลิศ (ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล)
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล (นักธรณีวิทยา)(รักษาการ)
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม