ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = จุฬา สุขมานพ<ref>http://www.aviation.go.th/th/profile/176.html</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดีผู้อำนวยการสำนักงาน
| หัวหน้า2_ชื่อ = อัมพวัน วรรณโก
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = ดร.จรุณ มีสมบูรณ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม