ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยุการบินแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|บุคลากร =
|งบประมาณ =
|รัฐมนตรี1_ชื่อ = สาริณี แสงประสิทธิ์
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[พลอากาศเอก]] [[อิทธพร ศุภวงศ์]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = [[พลเอก]] [[คณิต สาพิทักษ์]]
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองประธานกรรมการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = สาริณี แสงประสิทธิ์
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
|หัวหน้า4_ชื่อ = สมนึก รงค์ทอง
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
|หัวหน้า5_ชื่อ = อรอุไร โกเมน
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
|หัวหน้า6_ชื่อ = ทินกร ชูวงศ์
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
|หัวหน้า7_ชื่อ = สุทธิพงษ์ คงพูล
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นักวิชาการ)
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม