ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 1.47.41.233 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 1.47.105.36)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = รณชิต แย้มสอาด
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ <br> (ปฏิบัติการ)ที่ปรึกษา
| หัวหน้า3_ชื่อ = ชัยสิทธิ์ธีรพันธ์ คุรุรัตน์เตชะศิรินุกูล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ <br> (กลยุทธ์และแผน)
| หัวหน้า4_ชื่อ = กฤตยาสัจจพงศ์ สุมิตนันท์สนั่นเสียง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (บริหารปฏิบัติการ)
| หัวหน้า5_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้างการเงิน)<ref>http://www.mrta.co.th/aboutMRTA/Management.php</ref>
| หัวหน้า6_ชื่อ = ฤทธิกา สุภารัตน์
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (บริหาร)
| หัวหน้า7_ชื่อ = ภคพงค์ ศิริกันทรมาศ
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม