ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ชื่อ = พลเอก[[วิวรรธน์ สุชาติ]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/059/25.PDF</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ณรงค์ เขียดเดช
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ณรงค์อุรวดี เขียดเดชชูศรี
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (ฝ่ายบริหาร)
| หัวหน้า4_ชื่อ = สินธพสุทธิศักดิ์ สิริสิงหวรรธนวินิจ
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
| หัวหน้า5_ชื่อ = ชวลิตดำเกิง วัฒนกูลปานขำ
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
| หัวหน้า6_ชื่อ = เลิศศักดิ์สุชาติ สิงหะรานนท์ชลศักดิ์พิพัฒน์
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา)
| หัวหน้า7_ชื่อ = สุทธิศักดิ์วิชาญ วรรธนวินิจเอกรินทรากุล
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รักษาการรองผู้ว่าการ (ฝ่ายวิชาการ)
| หัวหน้า8_ชื่อ = อำนวยภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์ ต้านศัตรู
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = รักษาการรองผู้ช่วยผู้ว่าการ
| หัวหน้า9_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ผู้ชำนาญการ (ด้านการคลัง)
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม