ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การรถไฟแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ออมสิน ชีวะพฤกษ์]]
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[วุฒิชาติ กัลยาณมิตร]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = วิโรจน์คำนวน เตรียมพงศ์พันธ์ทองนาค
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (กลุ่มยุทธศาสตร์)
| หัวหน้า4_ชื่อ = ประเสริฐวรวุฒิ อัตตะนันทน์มาลา
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (กลุ่มอำนวยการ)
| หัวหน้า5_ชื่อ = กมล ตั้งกิจเจริญชัย
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน)
| หัวหน้า6_ชื่อ = ปาณฑพ มาลากุล ณ อยุธยา
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ (กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน)
| หัวหน้า7_ชื่อ = ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริหาร)
| หัวหน้า8_ชื่อ = ทวีศักดิ์ สุทธิเสริม
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านปฏิบัติการ)
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม