ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทางหลวงชนบท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า4_ชื่อ = ประศักดิ์ บัณฑุนาค
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = โกสินทร์ พิทยเวสด์สุนทรพิทยะเวสด์สุนทร
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
| หัวหน้า6_ชื่อ = วิศว์ รัตนโชติ (ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง)
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/305/11.PDF</ref>
| หัวหน้า7_ชื่อ = สุพร เตไชยา (ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ)
ผู้ใช้นิรนาม