ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมท่าอากาศยาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|สืบทอดจาก_1 = [[กรมการบินพลเรือน]]
|กองบัญชาการ = 71 [[ซอยงามดูพลี]] [[ถนนพระรามที่ 4]] [[แขวงทุ่งมหาเมฆ]] [[เขตสาทร]] [[กรุงเทพ]] 10200
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.]]จุฬา สุขมานพ]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
|หัวหน้า2_ชื่อ = อัมพวัน วรรณโก
ผู้ใช้นิรนาม