ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการขนส่งทางบก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
| หัวหน้า3_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ)
| หัวหน้า4_ชื่อ = จิรุตม์ วิศาลจิตร
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร)
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม