ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ธัญลักษ์ เจริญปรุ (รองผู้อำนวยการ)
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ (รักษาการ)
|หัวหน้า2_ชื่อ = ธัญลักษ์ เจริญปรุ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ (สายงานบริหาร)
|หัวหน้า3_ชื่อ = พงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจการเกษตร)
|หัวหน้า4_ชื่อ = ว่าง
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ (สายงานกิจการภูมิภาค)
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม