ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ = 224218/1 [[ถนนพระรามที่ 96]] แขวงห้วยขวางสามเสนใน [[เขตห้วยขวางพญาไท]] กรุงเทพฯ 10320 10400
218/1 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] กรุงเทพฯ 10400
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
163,576

การแก้ไข