ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมส่งเสริมสหกรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.]]วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = ปริญญา เพ็งสมบัติ
| หัวหน้า3_ชื่อ = เสนอ ชูจันทร์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ (ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย)
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี (รักษาการ)
| หัวหน้า5_ชื่อ = กิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทยว่าง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
| หัวหน้า6_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม