ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมปศุสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หัวหน้า1_ชื่อ = นายสัตวแพทย์ อยุทธ์ หรินทรานนท์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = นายสัตวแพทย์หญิง วิมลพรสรวิศ ธิติศักดิ์ธานีโต
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = นายสัตวแพทย์วีรชาติ สรวิศเขื่อนรัตน์ ธานีโต
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = นายวีรชาติสัตวแพทย์ เขื่อนรัตน์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = นายสัตวแพทย์โอภาส ไพโรจน์ เฮงแสงชัยทองยงค์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| ประเภทหน่วยงาน =
ผู้ใช้นิรนาม