ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมประมง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.]]วิมล จันทโรทัย<ref>http://www.dailynews.co.th/politics/346654</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = มีศักดิ์ ภักดีคง
| หัวหน้า3_ชื่อ = จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = วราภรณ์ พรหมพจน์ว่าง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม