ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ทิพย์รัตน์พลากร นพลดารมย์วงค์กองแก้ว
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = สมชาติ ภาระสุวรรณ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = พรรณทิพย์ เพชรมาก
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม