ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ Lerdsuwa (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 58.8.151.25)
| หัวหน้า2_ชื่อ = ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/9.PDF</ref>
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ = เลิศปัญญาวิทัศน์ บูรณบัณฑิตเตชะบุญ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/9.PDF</ref>
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ = วิทัศน์ เตชะบุญ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/9.PDF</ref>ว่าง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ = ว่าง
ผู้ใช้นิรนาม