ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองศาสตราจารย์"

ย้อนการแก้ไขที่ 6314533 สร้างโดย 49.229.37.236 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6314533 สร้างโดย 49.229.37.236 (พูดคุย))
# '''วิธีพิเศษ''' หมายถึง ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น ระยะเวลาไม่ครบ หรือเสนอขอข้ามขั้น ซึ่งผู้เสนอขอต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการที่สูงกว่าปกติ
 
ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 6,336 คน และรองศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 36 คน<ref>http://www.nap.mua.go.th/facultyrecord/Report/UniversityType/RankOfAcademic1.aspx/</ref>,Dr.Phatchanida Wikipdia,รศ.ภัทชนิดา วิลารรณ,ดร.ภัทชนิดา,
 
== อ้างอิง ==
174,421

การแก้ไข