ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกษม บุญศรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| birth_date = 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448
| birth_place =
| death_date = 22 ตุลาคม พ.ศ. 2531
| death_place =
<!----------พรรค---------->
| children =
}}
'''เกษม บุญศรี''' (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 - ?22 ตุลาคม พ.ศ. 2531) อดีต[[แม่กองธรรมสนามหลวง]] ราชบัณฑิตภาคีสมาชิก อดีต[[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย]] 2 สมัย อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์]] 2 สมัย และอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร]] 1 สมัย
 
== ประวัติ ==
647

การแก้ไข