เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

add link mp3
* [http://www.dhammatalks.net/index2.htm#Thai พระธรรมโกศาจารย์]
* [http://www.pharm.chula.ac.th/thaihealth/Websit_Idia/web47_budtas_2/index.html การละสังขารของท่านอาจารย์พุทธทาส]
* [https://sites.google.com/site/mp3vue/ Download MP3]
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
ผู้ใช้นิรนาม