ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่วุ่นลุ้นแผนรัก"

* [[อุษามณี ไวทยานนท์]] รับบท ขอจันทร์ / แองจี้
* [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]] รับบท นที เชตวัตร
* [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]] รับบท ณิชรันย์
* [[ชยพล บุนนาค]] รับบท ตะวันฉาย
* [[อังคณา วรรัตนาชัย]] รับบท เดือนวารี เชตวัตร
* [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]] รับบท ครรชิต
* [[คีตภัทร อันติมานนท์]] รับบท ลีน่า
* [[พชรพล ศุขอร่าม]] รับบท รุจน์
* [[พงษธัช รัตนเศรณี]] รับบท เชน
* [[ชนัญญา พงษ์นาค]] รับบท น้ำหนึ่ง
* [[แจ๊ค ไรเดอร์]] รับบท เอริค
* [[นึกคิด บุญทอง]] รับบท สาโรจน์
* [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] รับบท นํ้าทิพย์ เชตวัตร
* [[อนุสรณ์ เตชะปัญญา]] รับบท พล.อ.ประภพ
* [[กรองทอง รัชตะวรรณ]] รับบท คุณหญิงรสริน
* [[นฤมล นิลวรรณ]] รับบท แม่อิ่ม
ผู้ใช้นิรนาม