ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาญจนาพร ปลอดภัย"

* 2550 ถนนสายหัวใจ ช่อง [[ไอทีวี]]
* 2551 [[เสน่ห์นางงิ้ว]] ช่อง 7
* 2552 ล่องเรือหารัก ช่อง 7 (รับเชิญ)
* 2554 ป่านางเสือ ช่อง 7 รับบท
* 2554 หวานใจท้ายครัว ช่อง 7
* 2555 ป่านางเสือ 2 ช่อง 7
* 2556 [[โดมทอง]] ช่อง 7
* 2557 ละครเทิดพระเกียรติ แสงเทียนที่นำทาง ช่อง 7
* 2558 [[คาดเชือก]] ช่อง 7
* 2558 [[ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท]] ช่อง 7
ผู้ใช้นิรนาม