ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี11_ชื่อ =
| รัฐมนตรี11_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ว่างวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = วีระศักดิ์สุริยันต์ พึ่งรัศมีอภิรักษ์สัตยากุล
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = บุญบันดาล ยุวนะศิริ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = ชยุตพงศ์ นันท์ธนะวานิช
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
| หัวหน้า5_ชื่อ = วินัย กัลยาศิริ
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = วิศวกรปิโตรเลียมเชี่ยวชาญ
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
56,426

การแก้ไข