ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงบ่อแก้ว"

* ทิศตะวันออก ติดกับ[[แขวงอุดมไชย]] ประเทศลาว
* ทิศตะวันตก ติดกับ[[รัฐฉาน]] [[ประเทศพม่า]]
* ทิศใต้ ติดกับ [[อำเภอเชียงแสน]] และ, [[อำเภอเชียงของ]] และ [[อำเภอเวียงแก่น]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[ประเทศไทย]]
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
ผู้ใช้นิรนาม