ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์"

ฃช
(ฃช)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| xpn = 1
| nogenda = nogenda
| สีพิเศษ = 11ccee
| image = Tree of life.svg
ผู้ใช้นิรนาม