ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอลานสกา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสอ (ขุนทะเล)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทราย (ขุนทะเล)
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุกำ (ลานสกา)
 
==ความปลอดภัย==
1

การแก้ไข