ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก"

(อัคราธิการใหม่ ลำดับที่10 ได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เป็นชาวสเปญ en.wikipedia.org/wiki/Rector_Major_o)
*[[โรงเรียนดอนบอสโกกัมพูชา]]
 
*[[โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย]]
 
==กิจกรรมเครือซาเลเซียน==
ผู้ใช้นิรนาม