ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจมส์ บราวน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| color =
| ประเภท = นักร้อง
| ภาพ = https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA9_GNia7KAhXOkI4KHXOqCtwQ_B0IeTAK&url=%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.plajazz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F06%2Fjames-brown-34.jpg%26imgrefurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.plajazz.com%2F2010%2F06%2Flistening-james-brown-get-on-the-good-foot%2F%26h%3D800%26w%3D526%26tbnid%3DB4RYwzHf-M-XVM%3A%26tbnh%3D186%26tbnw%3D122%26docid%3DqD9jJG6oODachM%26itg%3D1%26usg%3D__epuP3TB0CFa0aHBEpaDihPWxKog%3D&usg=AFQjCNEBRDmV8vpN3TZ7X_J8kP3FrL3yWA&sig2=J2h474Sd-A1ql5OJbk9L8g&bvm=bv.112064104,d.c2E
| ภาพ = jamesbrown.jpg
| คำบรรยายภาพ = เจมส์ บราวน์ในปี 2001
| ขนาดภาพ =
7

การแก้ไข