ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| membership_type = รัฐสมาชิก
| government_type = องค์การระหว่างประเทศ
| leader_title1title_leader = เลขาธิการคนที่ 1
| leader_name1leader1 = [[Eric Drummond, 16th Earl of Perth|Sir James Eric Drummond]]
|year_leader1 = 1920–33
| leader_title2 = เลขาธิการคนที่ 2
|leader2 = [[Joseph Louis Anne Avenol|Joseph Avenol]]
| leader_name2 = Joseph Aveno
|year_leader2 = 1933–40
| leader_title3 = เลขาธิการคนที่ 3
| leader_name3leader3 = [[Seán Lester]]
|year_leader3 = 1940–46
| sovereignty_type = การก่อตั้ง
| established_event1 = [[สนธิสัญญาแวร์ซาย]]
| established_date1 = 2810 มิถุนายนมกราคม ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462)1920
| established_event2 = ประชุมครั้งแรก
| established_date2 = 16 มกราคม ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463)
| established_event3 = สิ้นสภาพยุบ
| established_date3 = 20 เมษายน ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490)
| footnote1 =
}}