ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย"

| [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44| สุรนารีเกมส์ 2560]]
| [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]]
|
|
|
|
 
|-
| 45
| [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45| 2561]]
| [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
|
|
853

การแก้ไข