ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

ย้อนการแก้ไขที่ 6291311 สร้างโดย 171.5.249.65 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6291311 สร้างโดย 171.5.249.65 (พูดคุย))
| ตำแหน่ง = [[เจ้าอาวาส]][[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]]}}
 
'''พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)''' เป็น[[พระภิกษุ]]นิกาย[[ชาวไทย]]ใน[[พุทธศาสนา]][[นิกายเถรวาท]]ฝ่าย[[มหานิกาย]] ดำรง[[สมณศักดิ์ชาวไทย]]เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า ''พระมงคลเทพมุนี ศรีรัตนปฏิบัติ สมาธิวัตรสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'' ในบรรดาหมู่ผู้ศรัทธานับถือมักเรียกท่านด้วยชื่อ "หลวงพ่อวัดปากน้ำ" เนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส[[วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]] อำเภอภาษีเจริญ [[จังหวัดธนบุรี]] (ปัจจุบันคือ [[เขตภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]]) ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นต้นกำเนิดของการปฏิบัติ[[วิปัสสนากรรมฐาน]]ตามแนววิชชา[[ธรรมกาย]] ซึ่งนับเป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายในประเทศไทย
 
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย
== ชาติภูมิ ==
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เดิมชื่อ สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันที่ [[10 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2427]] ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก ฉศก จุลศักราชจ.ศ. 1246 ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ณ บ้านสองพี่น้อง [[ตำบลสองพี่น้อง]] [[อำเภอสองพี่น้อง]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]] เป็นบุตรคนที่สองของนายเงินและนางสุดใจ มีแก้วน้อย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน
เริ่มเรียนหนังสือกับพระภิกษุผู้เป็นน้าชาย ณ วัดสองพี่น้อง แล้วมาอยู่ ณ วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในความปกครองของพระอาจารย์ทรัพย์ ปรากฏว่าเป็นผู้สามารถเรียน-อ่านภาษาขอมได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขาย ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างฐานะให้มั่นคง
 
การหาเงินเลี้ยงชีพนั้นลำบาก บิดาของเราก็หามาอย่างนี้ ต่างไม่มีเวลาว่างกันทั้งนั้น ถ้าใครไม่รีบหาให้มั่งมี ก็เป็นคนชั้นต่ำ ไม่มีใครนับหน้าถือตา เข้าหมู่เพื่อนบ้านก็อับอาย ไม่เทียมหน้าเขา บุรพชนต้นสกุลก็ทำมาอย่างนี้เหมือนกัน จนถึงบิดาเราและตัวเราในบัดนี้ ก็คงทำอยู่อย่างนี้ ก็บัดนี้บุรพชนทั้งหลายได้ตายไปหมดแล้ว แม้เราก็จักตายเหมือนกัน เราจะมัวแสวงหาทรัพย์อยู่ทำไม ตายแล้วเอาไปไม่ได้ บวชดีกว่า ท่านบอกว่าเริ่มอธิษฐานมาตั้งแต่อายุ 19 ปี หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเล่าต่อไปว่า เมื่อตกลงใจบวชไม่สึกแล้ว จิตคิดเป็นห่วงมารดาเกิดขึ้น จึงขะมักเขม้นทำงานสะสมทรัพย์ เพื่อให้มารดาเอาไว้ใช้เลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิต
พ่อของวิวิพ่อของมงมงพ่อของวรรณวรรณ
 
== อุปสมบท ==
พวกเราบวชกันมาคนละมากๆ ปี ปฏิบัติธรรมเข้าขั้นไหน มีพระปาฏิโมกข์เรียบร้อยอย่างไร ทุกคนทราบความจริงของตนได้ ถ้าเป็นไปตามแนวพระธรรมวินัยก็น่าสรรเสริญ ถ้าผิดพระธรรมวินัยก็น่าเศร้าใจ เพราะตนเองก็ติเตียนตนเอง<br />
<br />
ได้เคยพบมาบ้างแม้บวชตั้งนานนับเป็นสิบๆสิบ ๆ ปี ก็ไม่มีภูมิจะสอนผู้อื่น จะเป็นที่พึ่งของศาสนาก็ไม่ได้ ได้แต่อาศัยศาสนาอย่างเดียว ไม่ทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและแก่ท่าน ซ้ำร้ายยังทำให้พระศาสนาเศร้าหมองอีกด้วย บวชอยู่อย่างนี้เหมือนตัวเสฉวน จะได้ประโยชน์อะไรในการบวช ในการอยู่วัด<br />
<br />
ฉันมาอยู่วัดปากน้ำ จะพยายามตั้งใจประพฤติให้เป็นไปตามแนวพระธรรมวินัย พวกพระเก่าๆ จะร่วมก็ได้ หรือว่าจะไม่ร่วมด้วยก็แล้วแต่อัธยาศัย ฉันจะไม่รบกวนด้วยอาการใดๆ เพราะถือว่าทุกคนรู้สึกผิดชอบด้วยตนเองดีแล้ว ถ้าไม่ร่วมใจก็ขออย่าได้ขัดขวาง ฉันก็จะไม่ขัดขวางผู้ไม่ร่วมมือเหมือนกัน ต่างคนต่างอยู่ แต่ต้องช่วยกันรักษาระเบียบของวัด คนจะเข้าจะออกต้องบอกให้รู้ ที่แล้วมาไม่เกี่ยวข้อง เพราะยังไม่อยู่ในหน้าที่ จะพยายามรักษาเมื่ออยู่ในหน้าที่|}}
 
== สมณศักดิ์ ==
# พ.ศ. 2464 เป็น[[พระครูสัญญาบัตร]]ที่ ''พระครูสมณธรรมสมาทาน''
 
# 4 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ ''พระภาวนาโกศลเถร''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/066/5403.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 66, ตอน 66 ง, 6 ธันวาคม 2492, หน้า 2406</ref>
# พ.ศ. 2464 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ ''พระครูสมณธรรมสมาทาน''
# พ.ศ. 2494 ได้รับพระราชทานพัดยศเทียบเปรียญ
# พ.ศ. 2492 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะสามัญที่ ''พระภาวนาโกศลเถระ'' ถือพัดยอดพื้นขาวอันเป็นตำแหน่งวิปัสสนาธุระ
# 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราชที่ ''พระมงคลราชมุนี สุทธศีลพรตนิเวฐ เจษฎาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/095/3006.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 72, ตอน 95 ง, 13 ธันวาคม 2498, หน้า 3006</ref>
# พ.ศ. 2494 ได้รับพระราชทานพัดยศเทียบเปรียญ
# 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชเทพที่ ''พระมงคลราชเทพมุนี ศรีรัตนปฏิบัติ สมาธิวัตสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/107/2944.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 74, ตอน 107 ง, 17 ธันวาคม 2500, หน้า 2949</ref>
# พ.ศ. 2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ ''พระมงคลเทพมุนี''
 
== อาพาธ - มรณภาพ ==
หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ได้บอกแก่ศิษยานุศิษย์เมื่ออายุได้ 70 ปี ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะละสังขาร ต่อมาอีกราว 3 ปี ท่านเริ่มอาพาธเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปีเศษ แม้ว่าจะอาพาธ ท่านก็มิได้แสดงอาการรันทดใจใดๆ เลย ท่านยังคงต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มเสมอ เวลาจะลุกจะนั่งท่านไม่พอใจให้ใครไปช่วยเหลือ ท่านพอใจทำเองผู้อื่นคอยตามเพื่อช่วยเหลือเวลาท่านเซไปเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 เวลา 15.05 น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ ตึกมงคลจันทสร [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] สิริอายุได้ 74 ปี 3 เดือน 24 วัน นับอายุพรรษาได้ 53 พรรษา
 
หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ได้บอกแก่ศิษยานุศิษย์เมื่ออายุได้ 70 ปี ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะละสังขาร ต่อมาอีกราว 3 ปี ท่านเริ่มอาพาธเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปีเศษ แม้ว่าจะอาพาธ ท่านก็มิได้แสดงอาการรันทดใจใดๆ เลย ท่านยังคงต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มเสมอ เวลาจะลุกจะนั่งท่านไม่พอใจให้ใครไปช่วยเหลือ ท่านพอใจทำเองผู้อื่นคอยตามเพื่อช่วยเหลือเวลาท่านเซไปเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 เวลา 15.05 น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ ตึกมงคลจันทสร [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] สิริอายุได้ 74 ปี 3 เดือน 24 วัน นับอายุพรรษาได้ 53 พรรษา
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.dhammakaya.org/teacher/teacher_lpsod_bio_spa3.php ชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)]
* [http://khunsamatha.com/blog/dhammakaya-C6.html ชีวประวัติหลวงพ่อวัดปากน้ำ บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2497]
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[พระครูพุทธพยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺโส)]]
| ตำแหน่ง = [[เจ้าอาวาส]][[วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]]
| ปี = [[พ.ศ. 2459]] - [[พ.ศ. 2502]]
| ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)]]
{{จบกล่อง}}
{{พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส}}
 
{{เกิดปี|2427}}
{{เรียงลำดับ|มงคลเทพมุนี (สด}}
{{เสียชีวิตปี|2502}}
{{อายุขัย|2427|2502}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดสุพรรณบุรี‎‎]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นเทพ|มงคลเทพมุนี]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทยที่มรณภาพแล้วศพไม่เน่าเปื่อย]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย|สบุคคลจากจังหวัดสุพรรณบุรี‎‎]]
{{โครงชีวประวัติ}}