ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถตุ๊ก ๆ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.
{{รายการอ้างอิง}}
==แหล่งข้อมูลอื่นอึ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Tuk-tuks|รถตุ๊กตุ๊ก}}
 
ผู้ใช้นิรนาม