ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตราเร็วของแสง"

removed trash words putted by others people
(removed trash words putted by others people)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[หมวดหมู่:หลักการสำคัญของฟิสิกส์]]
{{โครงฟิสิกส์}}
หรอ
ผู้ใช้นิรนาม