ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง
* ผู้ประกาศช่าวช่อง 7 สี
* ผู้ประกาศช่าวช่อง Workpoint ช่อง 23
 
{{เกิดปี|2520}}{{alive}}
ผู้ใช้นิรนาม