ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
=== วิธีการคิดแบบการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ ===
เมื่อมีการหยอดเหรียญเข้าตู้
# ตรวจสอบจำนวนเหรียญและชนิดของเหรียญ อิร์ๆ
# แสดงผลชนิดของน้ำที่สามารถเลือกซื้อได้
# ตรวจสอบจำนวนน้ำกระป๋องที่มีอยู่ในตู้
ผู้ใช้นิรนาม