ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญสม มาร์ติน"

ย้อนการแก้ไขที่ 6141825 สร้างโดย 1.47.97.51 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6141825 สร้างโดย 1.47.97.51 (พูดคุย))
| term_end = [[พ.ศ. 2523]]
| primeminister = [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| predecessor = [[ภิญโญ สาธร]]
| successor = [[สิปปนนท์ เกตุทัต]]
| order1 = [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| death_place =
| party =
| spouse = คุณหญิงอาภามาศ มาร์ติน
| religion = [[ศาสนาคริสต์|คริสต์]] [[นิกายโรมันคาทอลิก]]
| signature =