เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญ[[บารมี]]เป็น[[พระโพธิสัตว์]]ก่อน เมื่อบารมีเต็มแล้วจึงจะได้[[ตรัสรู้]]เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีลักษณะพิเศษตรงกันคือ<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 111</ref> เป็นมนุษย์เพศชายเกิดในวรรณะ[[กษัตริย์]]หรือ[[พราหมณ์]] พระวรกายสมบูรณ์ด้วย[[มหาปุริสลักขณะ]] ก่อนออกผนวชจะอภิเษกสมรสมีพระโอรสพระองค์หนึ่ง วันออกผนวชจะตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
 
ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธ ถือกันว่า พระพุทธเจ้า ([[พระโคตมพุทธเจ้า]]) พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง [[80 ปีก่อนพุทธศักราช]] จนถึง[[เริ่มพุทธศักราช]]ซึ่งเป็นวันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปีก่อนคริสตกาลตามตำราไทยอ้างอิง[[ปฏิทินสุริยคติไทย]]และ[[ปฏิทินจันทรคติไทย]] และ 483 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินสากล
 
== ความหมายและคุณลักษณะ ==
* ธรรมิศราธิบดี หมายถึง ท่านผู้เป็นอธิปดีในธรรม เป็นคำกวีหมายถึงพระพุทธเจ้า
* บรมศาสดา, พระบรมศาสดา หมายถึง ท่านผู้เป็น ศาสดาอันยอดยิ่ง พระผู้เป็นครูสูงสุด พระบรมครู
* [[ภควา|พระผู้มีพระภาคเจ้า]]
* พระพุทธเจ้าหมายถึง ท่านผู้รู้ดี รู้ชอบ ด้วยตนเองก่อนแล้ว สอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
* พระศาสดา หมายถึง ท่านผู้ทรงสอนชนทั้งปวง
== พระพุทธเจ้าตามความเชื่อของฝ่ายเถรวาท ==
[[ไฟล์:StandingBuddha.jpg|thumb|right|[[พระพุทธรูป]]ปางประทับยืน พบที่[[ประเทศปากีสถาน|ปากีสถาน]] [[ศิลปะคันธาระ]]สมัย[[พุทธศตวรรษ]]ที่ 5-6]]
ในพระไตรปิฏกกล่าวว่า ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 4 พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 4 และพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปคือพระศรีอารยเมตไตรย ในทัสศนะเถรวาทถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ที่เหนือกว่าคนทั่วไปคือพระองค์พบทางดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง และเผยแผ่หนทางนั้นต่อสรรพสัตว์ ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เมื่อทรงดับขันธปรินิพพาน คือดับไปโดยไม่เหลือเชื้อใดๆใด ๆ ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความดี (บารมี) มาในชาติก่อน ๆ นับชาติไม่ถ้วน (ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า [[พระโพธิสัตว์]])
 
== การประสูติของพระพุทธเจ้า ==
=== พระพุทธเจ้าในอนาคต ===
ในคัมภีร์[[อนาคตวงศ์]]นั้น ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนี้ <ref>ประชุมพงศาวดารฉบับราษฏร์ ภาค 3 อนาคตวงศ์. กทม. อมรินทร์วิชาการ. 2542 และ ดู : http://www.84000.org/anakot/index.html </ref>
* [[พระศรีอริยเมตไตรย]]|พระเมตไตรยพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือพระอชิตเถระอชิตภิกษุ (เป็นคนละองค์กับชื่อ[[พระอชิตเถระ]]ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก) ตรัสรู้ที่ไม้[[กากะทิง]] พระชนม์ชนมายุ 8 หมื่นพรรษา พระกายสูง 80 ศอก
* [[พระรามะรามสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลอดีตคืออุตม[[พระรามราช]] ตรัสรู้ที่ไม้แก่น[[จันทน์แดง]] พระชนม์ชนมายุ 9 หมื่นพรรษา พระกายสูง 80 ศอก
* [[พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือ[[พระเจ้าปเสนทิโกศล]] ตรัสรู้ที่ไม้กากะทิง พระชนม์ชนมายุ 5 หมื่นพรรษา พระกายสูง 16 ศอก
* [[พระธรรมสามีสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคืออภิภูเทวราช [[ท้าววสวัตตี]] ตรัสรู้ที่ไม้[[รังสาละ]]ใหญ่ พระชนม์ชนมายุ 1 แสนพรรษา พระกายสูง 80 ศอก
* [[พระนารทะสัมพุทธเจ้ารทสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือ[[อสุรินทราหูพระราหู]] ตรัสรู้ที่ไม้แก่นจันทน์แดง พระชนม์ชนมายุ 1 หมื่นพรรษา พระกายสูง 20 ศอก
* [[พระรังสีมุนีสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือจังกีพราหมณ์โสณพราหมณ์ ตรัสรู้ที่ไม้[[ดีปลีใหญ่]]หรือไม้[[เลียบ]] พระชนม์ชนมายุ 5 พันพรรษา พระกายสูง 60 ศอก
* [[พระเทวเทพสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือสุภพราหมณ์ ตรัสรู้ที่ไม้[[จำปา]] พระชนม์ชนมายุ 8 หมื่นพรรษา พระกายสูง 80 ศอก
* [[พระนรสีหสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือ[[โตเทยยพราหมณ์]] ตรัสรู้ที่ไม้[[แคฝอย]] พระชนม์ชนมายุ 8 หมื่นพรรษา พระกายสูง 60 ศอก
* [[พระติสสสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือช้างนาฬาคีรี ตรัสรู้ที่ไม้[[ไทร]] พระชนม์ชนมายุ 8 หมื่นพรรษา พระกายสูง 80 ศอก
* [[พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า]] ในสมัยพุทธกาลคือช้างปาลิไลยกะ ตรัสรู้ที่ไม้กากะทิง พระชนม์ชนมายุ 1 แสนพรรษา พระกายสูง 60 ศอก
 
== พระพุทธเจ้าตามความเชื่อของฝ่ายมหายาน ==