ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ย้อนการแก้ไขของ เคดิสฮิสตรรอริก (พูดคุย) ไป...
(ย้อนการแก้ไขของ เคดิสฮิสตรรอริก (พูดคุย) ไป...)
{{Infobox Person
| name = เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์<br>(หม่อมชาติเดชอุดมหม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
| image = เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg
| caption = เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ เมื่อ พ.ศ. 2453