ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Person
| name = เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์<br>(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์หม่อมชาติเดชอุดม)
| image = เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg
| caption = เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ เมื่อ พ.ศ. 2453