ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โจเซฟ แมกซิมิเลียน เพทช์วอล"

Petzval, Josef Max ถูกย้ายไปเป็น โจเซฟ แมกซิมิเลียน เพทช์วอล แล้ว
 
(Petzval, Josef Max ถูกย้ายไปเป็น โจเซฟ แมกซิมิเลียน เพทช์วอล แล้ว)
8,428

การแก้ไข