ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘ปวารนา’ ด้วย ‘ปวารณา’)
คัมภีร์มหาวงศ์ รจนาขึ้นในรูปแบบคาถา หรือบทกวีใช้ฉันทลักษณ์พรรณนาเหตุการณ์ นับเป็นวรรณคดีประเภทมหากาพย์ในภาษาบาลีที่ยิ่งใญ่ที่สุด มีทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง การชิงไหวชิงพริบในราชสำนัก การต่อรองทางการทูต และเรือองราวอันน่าสะเทือนใจ รวมถึงแสดงถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวสิงหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ และการก่อกำเนิดของระบบชลประทานอันทันสมัย
 
== มหาวงศ์เนื้อหาโดยสังเขป ==
'''◙=== บทนำ พระพุทธเจ้าเสด็จลังกา''' ===
 
'''◙ บทนำ พระพุทธเจ้าเสด็จลังกา'''
 
... ⊙ ตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จลังกา ปราบยักษ์เจ้าถิ่น หรือพวกมิลักขะ ที่ มหิยังคณะ
''รวมคาถาทั้งสิ้น 84 บท ความตอนนี้กินเวลา 8 ปี'' <ref>Collins, Steve. 1998. Nirvana and other Buddhist felicities. หน้า 269-270 </ref> <ref>Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr. หน้า vii - viii</ref>
 
'''◙=== ภาคที่ 1 พุทธศาสนาในชมพูทวีป''' ===
****************************************************
 
'''◙ ภาคที่ 1 พุทธศาสนาในชมพูทวีป'''
 
... ⊙ ว่าด้วยวงศ์ของมหาสัมมตะ ผู้เป็นบูรพกษัตริย์แห่งศากยวงศ์ จัดอยู่ในสุริยวงศ์ (ในชมพูทวีปวงศ์กษัตริย์ มี 2 วงศ์คือ สุริยวงศ์ จันทรวงศ์) บรรดากษัตริย์ในลังกาต่างก็อ้างว่า สืบเชื้อสายมาแต่พระเจ้ามหาสัมมตะเช่นกัน ทำให้เกี่ยวพันเป็นพระญาติกลายๆ กับพระพุทธเจ้าไปโดยปริยาย <ref>Entry "Mahāsammata" ใน http://www.palikanon.com/english/pali_names/maha/mahasammata.htm</ref>
''รวมคาถาในบทนี้ทั้งสิ้น 423 บท กินระยะเวลา 35 ปี''<ref>Collins, Steve. 1998. Nirvana and other Buddhist felicities. หน้า 269-270 </ref> <ref>Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr. หน้า vii - viii</ref>
 
'''◙=== ภาคที่ 2 ลังกาก่อนพุทธศาสนามาถึง''' ===
****************************************************
 
'''◙ ภาคที่ 2 ลังกาก่อนพุทธศาสนามาถึง'''
 
... ⊙ เจ้าชายวิชัย (ต. 505 BC) เสด็จจากชมพูทวีปถึงลังกา ปราบนางกุเวนี ขึ้นครองลังกา เริ่มวงศ์กษัตริย์ตัมพปาณิ
''รวมคาถาในบทนี้ทั้งสิ้น 326 บท กินระยะเวลา 310 ปี'' <ref>Collins, Steve. 1998. Nirvana and other Buddhist felicities. หน้า 269-270 </ref> <ref>Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr. หน้า vii - viii</ref>
 
'''◙=== ภาคที่ 3 สถานการณ์พุทธศาสนาในชมพูทวีและลังกาในยุคต้น'''===
****************************************************
 
'''◙ ภาคที่ 3 สถานการณ์พุทธศาสนาในชมพูทวีและลังกาในยุคต้น'''
 
... ⊙ [[พระเจ้าอโศกมหาราช]]ส่งคณะสมณทูตไปยังแว่นแคว้นต่างๆ
''รวมคาถาในบทนี้ทั้งสิ้น 649 บท กินระยะเวลา 69 ปี'' <ref>Collins, Steve. 1998. Nirvana and other Buddhist felicities. หน้า 269-270 </ref> <ref>Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr. หน้า vii - viii</ref>
 
'''◙=== ภาคที่ 4 ยุคปัญจกษัตริย์'''===
****************************************************
 
'''◙ ภาคที่ 4 ยุคปัญจกษัตริย์'''
 
... ⊙ หลังจากพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะสวรรคต มีกษัตริย์ 4 พระองค์แห่งราชวงศ์วิชัยครองราชย์ต่อมา ทั้งหมดเป็นพระอนุชาของพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ เนื่องจากทรงไม่มีพระโอรส ต่อมาขุนศึกชาวทมิฬ 2 คน คือ เสนะและกุตติกะเข้าครองเมืองนาน 22 ปี ก่อนที่พระเจ้าอเสละจะชิงเมืองกลับมาได้ แต่ก็ถูกพระเจ้าเอฬาระ ชาวทมิฬจากอาณาจักรโจฬะยกทัพมาชิงเมืองไปอีก หากไม่นับขุนศึกชาาวทมิฬทั้ง 2 ช่วงนี้มีกษัตริย์ 5 พระองค์ 4 องค์เป็นชาวสิงหล วงศ์วิชัย อีกองค์เป็นชาวทมิฬ [[ราชวงศ์โจฬะ]]
''รวมคาถาในบทนี้ทั้งสิ้น 34 บท กินระยะเวลา 96 ปี'' <ref>Collins, Steve. 1998. Nirvana and other Buddhist felicities. หน้า 269-270 </ref> <ref>Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr. หน้า vii - viii</ref>
 
'''◙=== ภาคที่ 5 ยุคพระเจ้าทุฎฐคามินี'''===
****************************************************
 
'''◙ ภาคที่ 5 ยุคพระเจ้าทุฎฐคามินี'''
 
... ⊙ กำเนิดเจ้าชายคามณี แห่งอาณาจักรโรหนะ
''รวมคาถาในบทนี้ทั้งสิ้น 863 บท กินระยะเวลา 50 ปี'' <ref>Collins, Steve. 1998. Nirvana and other Buddhist felicities. หน้า 269-270 </ref> <ref>Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr. หน้า vii - viii</ref>
 
'''◙=== ภาคที่ 6 พงศาวดารกษัตริย์'''===
****************************************************
 
'''◙ ภาคที่ 6 พงศาวดารกษัตริย์'''
 
... ⊙ ในช่วงนี้มี 2 ราชวงศ์คือ วงศ์วิชัย และวงศ์ลัมพะกันนะ ระหว่าง 89 BC จนถึงค.ศ. 304 หลังการสวรรคตของพระเจ้ามหาเสนะ พงศาวดารมหาวงศ์จบลงไปด้วย แต่หลังจากนั้นมีการเขียนพงศาวดารต่อไปเรียกว่า "จุลวงศ์" <ref>Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr. หน้า vii - viii</ref>
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== บรรณานุกรม ==
*Geiger, Wilhelm,. (1912). Mahavamsa : the great chronicle of Ceylon. London. Pali Text Society by Oxford Univ. Pr.
54,416

การแก้ไข