ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที"

# อาคารจิตโอภาส เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น เป็นเขตรับผิดชอบของคณะเฟื้องฟ้า ภายนอกอาคารทาสีฟ้าเป็นสีประจำวัน (ศุกร์)
# อาคารจิตคนึง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะนนทรี ภายนอกอาคารทาสีเขียวเป็นสีประจำวัน (พุธ)
# อาคารจิตปถัมภ์ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ1 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร เป็นเขตรับผิดชอบของคณะจามจุรีภ ายนอกภายนอกอาคารทาสีชมพูเป็นสีประจำวัน (อังคาร)
# อาคารจิตจำนง เป็นอาคารเรียนแบบ 424 ล 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะยูงทอง ภายนอกอาคารทาสีส้มเป็นสีประจำวัน (พฤหัสสบดีพฤหัสบดี)
# อาคารจิตประจบ เป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นหอประชุมใหญ่ เป็นเขตรับผิดชอบของคณะราชพฤกษ์ ภายนอกอาคารทาสีเหลืองเป็นสีประจำวัน (จันทร์)
 
## ธราสิริ
## ธิติธำรง
# บ้านพักครู 1 หลัง(สำหรับครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้าง ที่มีรายได้น้อย) และห้องพักลูกจ้างประจำ 2 อาคาร รวม 40 ห้อง
 
== สีประจำโรงเรียน ==
ผู้ใช้นิรนาม