ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Tawan THE"

แต่ละครโทรทัศน์ช่วงประมาณปี 2530 - 2541 ผู้สร้างเป็นละครคือค่ายดาราวิดีโอ มีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างจนเกิดเป็นละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว ระหว่างคุณแดง สุรางค์ กับทางค่ายดาราวิดีโอ
 
แต่ถ้าหากนั้นบทความละครเกี่ยวกับช่องเจ็ดตั้งแต่ช่วงปี 2542 ถัดมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ต้องใส่เครดิตชื่อ สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ตามนี้นะครับ {{ไม่ได้ลงชื่อ|Tawan THE|19:30, 3 มกราคม 2559 (ICT)}}
17,168

การแก้ไข